Kontakt


Fundacja dr Seidla
ul. Człuchowska 12a
01-100 Warszawa
tel. (22) 837 38 70
fundacja@fundacjadrseidla.org.pl

NIP: 527-250-67-27
REGON: 140467979-00022
KRS: 0000250372 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy W Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Fundusz założycielski: 5.000,00 zł
Rachunek Bankowy: BPH S.A. w Warszawie 31 1060 0076 0000 3200 0115 7551